За нас

Една от дейностите на фондация „Мисия Спасение” е насочена към бежанци и хора с имигрантски произход, търсещи закрила на територията на България. Специфична цел на този проект е чрез изкуство и познания за средата и практически умения тези хора да успеят да постигнат лична идентификация и да поемат сами своя живот и бъдещето на деца си. Предвидените в проекта дейности са насочени към подпомагане разпространението на механизми за самопомощ и солидарност, обучения и групи за взаимопомощ.

Предоставяйки платформа за мултикултурен диалог чрез концерти, публични дискусии и семинари обществото ще бъде въвлечено в солидарни усилия за подобряване условията за интеграция на хора в уязвимо положение.

ФОНДАЦИЯ МИСИЯ СПАСЕНИЕ
мост за хора със съдба

„Мисия Спасение” е фондация и служение, което дава надежда за нуждаещите се, вдъхновява всеки да прегърне новото начало и е адекватен отговор за нуждите на обществото в социалната, културната и духовната сфера.

„Мисия Спасение” е основана е през 2002г. от Иводор и Жани Ковачеви.
Фондацията е регистрирана в обществена полза и основава своята дейност на християнските ценности.

 

„Мисия Спасение” има 7 важни посоки:

1. СЛУЖЕНИЕ ВСРЕД ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА

  • В затвора София и Казичене – посещения няколко пъти в седмицата – лични срещи, семинари, обучения и образователни програми
  • Работа с тези, които вече са излежали своите присъди – специални седмични събрания, грижа, юридическа помощ, настаняване

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЕМИНАРИ, двугодишни ПРОГРАМИ НА ОБУЧЕНИЕ

3. ЦЕНТЪР ЗА НОВО НАЧАЛО

4. БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ И КОНЦЕРТИ – в подкрепа на социално слаби семейства, самотни майки и деца, лишени от свобода и техните деца

5. РАБОТА С БЕЖАНЦИ – посещение всяка седмица в центровете за временно настаняване, семинари, образователни програми, подпомагане

6. ДВОРЕЦЪТ НА ЩАСТЛИВИТЕ ХОРА

7. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – храна, дрехи, битова техника

„Чисто и непрочно благочестие пред Бог ето какво е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света“ Як.1:27

„МИСИЯ СПАСЕНИЕ“ информира за определени проекти и се ангажира да бъде мост между нуждаещите се и тези, които биха могли да помогнат.

„Няма друга святост извън социалната!“ Джон Уесли

Фотобюлетин ДОБРИ ВЕСТИ за септември – ноември, 2013

Фотобюлетин за май – юни, 2013

 

Фондация МИСИЯ СПАСЕНИЕ работи в сътрудничество с:

Министерството на правосъдието
Софийски затвор
затвор Казичене
Дирекция „Миграции“
Дирекция „Социално подпомагане – София“
Община „Младост“
Закрила на детето
Църква МИСИЯТА
и други фондации и организации