Полезно

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ – 112
Център за спешна медицинска помощ-150
Топлофикация – Аварийна служба – (02) 951 51 96 ; (02) 951 52 58
Телефон на Електроразпределение – аварийна служба – 0700 10 010
Гореща линия за жертви на насилие – 0800 18 676
Справки по телефона – БТК справки – 0700 17 000
ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“-0800 1 4726
Фондацията за достъп до права (ФАР, от англ. Foundation for Access to Rights) e българска неправителствена организация за общественополезна дейност. (FAR)
“Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria” (CLA) is an independent, non-profit organization founded in the public interest and focused on promoting the rights of migrants and refugees on the territory of Bulgaria, as well as other vulnerable groups of people, through legal aid and policy advocacy
Безплатна правна помощ – LEX.BG