Проекта

Моля, вижте нашите брошури:
БРОШУРА (pdf)

Моля, вижте нашата брошура:
БРОШУРА (pdf)

Необходимостта да се твори е заложена у всяко дете. Възможността да рисува, апликира, моделира, украсява изрязва развива не само таланта и въображението, но и ума на детето. Чрез изкуството се създава и изявява собствен свят с красота и мечти. Чрез различни техники, похвати и материали децата придобиват различни умения и усет за хармония. Забавлението и удоволствието, което съпровождат всяко занятие, улесняват интеграцията и въздействат освобождаващо.

Време на провеждане: януари 2015 – юни 2015

Неоспоримо е въздействието на музикалното изкуство като терапия. Положителните емоции от общуването с музиката намаляват напрежението, носят радост и стимулират творческото развитие. Изучаването на музикален инструмент дава възможност за личностна изява, самоувереност и самочувствие. Индивидуалният подход в обучението осигурява качествено овладяване на музикалният език.

Време на провеждане: януари 2015 – юни 2015

Пеенето помага на децата на изразяват емоциите си. Чрез песните те показват онова, което чувстват. Пеенето възпитава важни качества като дисциплина, постоянство и влияе върху цялостното развитие на детето. Чрез участието си в групово пеене, децата стават по-контактни, общителни и с лекота се кооперират и развиват близки взаимоотношения.

Време на провеждане: януари 2015 – юни 2015

Всеизвестно е благотворното влияние на музиката върху формирането на човешкото съзнание. Гласът е нашият вроден музикален инструмент. Пеенето е така естествено, както е дишането. Чрез пеенето се освобождават емоции, усеща се еуфория и лекота. Това е магията на изкуството – да материализираш емоцията чрез собствените си изразни средства – освобождаващо, вдъхновяващо и предизвикателно преживяване.

Време на провеждане: януари 2015 – юни 2015

Динамична и интересна програма, която носи много настроение, красота и хармония. Часовете са вдъхновяващи и възпитават любов към танца, усърдие и  постоянство. Съчетанието на елементи от различни стилове носи своята уникалност и новаторство, а атмосферата е еуфорична. Чрез участието си в групов танц, децата стават физически активни, подобряват своята издръжливост и координация, развиват висока комуникативност и социална адаптивност. Доказан факт е, че танца намалява стреса, дава възможност за себеизразяване и чувство за спокойствие.

Време на провеждане: януари 2015 – юни 2015

Основна цел на изучаването на български език от деца чужденци е преодоляване на трудностите в процеса на обучение и успешното интегриране на децата в българската образователна система. Заложената програма дава възможност и за практически знания и умения, които ще улеснят преодоляването на социалните и междукултурните различия. Това ще даде възможност и на цялото семейство за максимално добра адаптация в условията на българското общество, при които то е поставено и възможности да реализират своите намерения относно начин на живот, работа и т.н. Заниманията се провеждат с квалифицират специалист и след положен изпит в края на курса, децата ще могат успешно да кандидатстват в българските училища и да продължат своето образование.

Време на провеждане: януари 2015 – декември 2015

Почасовото гледане на деца до 6 години е с цел подпомагане на родители бежанци относно участието им в проекта „Преход с изкуство и познание”. Престоят на децата в детският център на фондация „Мисия Спасение” е съпроводен със занимателни игри, изучаване на български език и пеене. Поставени в чуждоезикова среда, децата до 6 години имат възможността да усвояват българският език подобно на родният. Развива се правилно произношение, усъвършенства се говорно-мисловният процес и адаптацията става естествено и спонтанно. Програмата е в игрова форма и е в съответствие с възрастта на детето.

Време на провеждане: януари 2015 – декември 2015

Изучаването на български език е изцяло с практическа насоченост: преодоляване на езикова бариера, адаптация и успешно интегриране в българското общество, преодоляването на социални и междукултурни различия, възможности за реализация идеи, работа, начин на живот и т.н. Заниманията се провеждат с квалифицират специалист – филолог. Програмата дава умения да се чете, пише и говори на български език на ниво А1-А2.

Време на провеждане: февруари 2015 – декември 2015

Изключително важно за развитието на съвременния човек е да ползва грамотно персонален компютър. Курсът на обучение по проект „Преход с изкуство и познание” дава необходимите умения за компетентна и ефективна работа с персонален компютър. В програмата са заложени теоретични познания и практически умения за усвояване и боравене с MS Windows, MS Word, MS Excel, интернет среда, електронна поща.

Време на провеждане: март 2015 – май 2015

Курсът на обучение дава теоретична и практическа подготовка за придобиване на професионална квалификация по шивачество. Курсът дава познания в процесите на производство на текстил и облекло, работa с основни видове машини, разпознаване и използване на материали, ръчно и машинно извършване на различни видове операции и др.

Време на провеждане: януари 2015 – октомври 2015

Обучението се организира в реална работна среда. Приложният му характер изисква наличието на определена техника за извършване професионалните функции и задачи. Освен практическа насоченост, курсът има и теоретична подготовка и изучаване на културно поведение на работното място.

Време на провеждане: януари 2015 – октомври 2015

Социално-психологическа работа за подкрепа на имигранти и хора, търсещи закрила на територията на България. Това са планирани събрания, при които участниците имат възможността да споделят лични преживявания, проблеми, трудности, конфронтиращи различия, възпрепятстващи фактори. Основна цел е да се окаже психологическа подкрепа и да се дадът възможности за самонаблюдение и самоанализ, което да предложи варианти за преодоляване на определени обстоятелства и стимулиране на позитивно отношение и нагласа към околната среда и семейството. Участието в такива групи оказва емоционална подкрепа, дава чувство за солидарност и съпричастност, укрепва и възстановява взаимоотношения, повишава самочувствието и самооценката, носи удовлетворение.

Време на провеждане: март 2015 – май 2015

Срещите предвиждат да бъдат ангажирани с участие на организации и движения, които подкрепят имигранти, представители на държавни институции, представители на заинтересованите страни от различни бежански и интеграционни центрове. Целта е да се направи анализ на нормативната уредба, социалната политка и практиката за закрила и интеграция на имигранти и хора, търсещи закрила на територията на България. Ще се предостави форум за обсъждане на проблеми и възможности за тяхното разрешаване. Публичното представяне на тези дискусии ще повиши информираността и ще изведе от неведение цели имигрантски групи или единични прецеденти, ще подобри координацията между институции и заинтересовани страни, ще се стимулира активността на гражданското общество и неговата съпричастност.

Време на провеждане: май 2015 и декември 2015

Неформално обучение, при което ще бъдат разгледани добрите практики и перспективите за стартиране и развитие на собствен бизнес от имигранти в България. Ще бъдат представени практически насоки и съвети за реализация на бизнес идеи – мотивация, изграждане на стратегии, умения за стартиране на бизнес, начини на финансиране, управление на проекти, иновативни подходи, възможности за сътрудничество. Предприемаческият процес ще бъде разгледан интерактивно с практически казуси, нагледни материали, ролеви игри.

Време на провеждане: септември 2015

Информационно-обучителен семинар, на който ще бъдат разгледани ключови теми като: анализ на състоянието на пазара на труда в България и Европа, очаквани тенденции и възможности за развитие, нормативна уредба, програми за интегриране и заетост на имигранти, професионална квалификация и преквалификация, мотивационно обучение, трудности и възможности за тяхното разрешаване, практически насоки и съвети относно намиране на работа и професионална реализация на имигранти.

Време на провеждане: септември 2015

В концерта ще бъдат включени всички участници в дейностите по изкуства по проект „Преход с изкуство и познание” заедно със своите ръководители: Изучаване на китара, вокални групи за деца, вокални групи за възрастни, латиноамерикански и модерни танци, децата от детския център с изучаване на български език и пеене. Концертът ще се проведе в концертна зала на културно-образователен център „Дворец на щастливите хора”.

Време на провеждане: юли 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар