Декември

О Т Ч Е Т
на фондация „Мисия спасение“ за дейностите, извършвани на територията на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
през месец Декември 2015 година

На базата на сключено споразумение за партньорство от 29.01.2015 г. между фондация „Мисия Спасение“ и Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет прилагаме отчет за реализираните дейности по проект „Преход с изкуство. Отчетът представя дейностите през месец Ноември 2015 г.

♦ На територията на Регистрационно-приемателен център в кв. Овча купел се реализира дейност: „Занималня с обучение по български език“. Дейността е с краен срок месец Декември 2015 година.
Времеви график: вторник и четвъртък между 12.30 и 16.30 часа.
Преподавател: Любка Фитова.
Целева група: деца от 6 до 12 години.
Занимания: През настоящия месец бяха проведени заключителните уроци от заложената програма за дейността. Учебният план бе реализиран съобразно учебника „Уча български език лесно и забавно“ на издателство „Летера“, който е предвиден за обучение на ученици-мигранти. Програмата допълнително е обогатена с цел да се надградят речеви умения и комплексно да се усъвършенстват комуникативни компетентности чрез творчески похвати и нестандартно проведени уроци, като напр. с участие на музикален инструмент, гледане на видео на български език, образователни игри и др.
Освен предвидената програма за развитие на практически знания и умения по български език, които целят да улеснят преодоляването на езиковата бариера и културните различия, на децата се помага в процеса на овладяване на училищните уроците по история, география и български език, както и в писането на домашните упражнения.