Октомври

Отчет на фондация „Мисия спасение“ за дейностите, извършени на територията на Регистрационно-приемателен център, кв. „Овча купел“

На базата на сключено споразумение за партньорство от 29.01. 2015 г. между фондация „Мисия Спасение“ и ДАБ прилагаме отчет за реализираните дейности по проект „Преход с изкуство и познание“ на територията на Регистрационно-приемателен център, кв. Овча купел“. Отчетът обхваща месец Октомври 2015 г.

През този период на територията на бежанския център се изпълнява само една дейност: „Занималня с обучение по български език“, тъй като останалите приключиха. Тя е с продължителност до м. Декември.
Времеви график: вторник и четвъртък между 12.30 и 16.30 часа.
Преподавател: Любка Фитова.
Целева група: деца от 6 до 12 години.
Занимания: Освен предвидената програма за развитие на практически знания и умения по български език, които целят да улеснят преодоляването на езиковата бариера и културните различия, преподавателката подпомага децата в процеса на овладяване на уроците по история, география и български език, както и в писането на домашните упражнения.