Ноември

О Т Ч Е Т
на фондация „Мисия спасение“ за дейностите, извършвани на територията на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

през месец Ноември 2015 година

На базата на сключено споразумение за партньорство от 29.01.2015 г. между фондация „Мисия Спасение“ и Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет прилагаме отчет за реализираните дейности по проект „Преход с изкуство. Отчетът представя дейностите през месец Ноември 2015 г.

♦ На територията на Регистрационно-приемателен център в кв. Овча купел се реализира дейност: „Занималня с обучение по български език“. Дейността е с краен срок месец Декември 2015 година.
Времеви график: вторник и четвъртък между 12.30 и 16.30 часа.
Преподавател: Любка Фитова.
Целева група: деца от 6 до 12 години.
Занимания: Учебният план е съобразно учебника „Уча български език лесно и забавно“ на издателство „Летера“, който е предвиден за обучение на ученици-мигранти. Програмата допълнително е обогатена с цел да се обогатят и надградят речеви умения и комплексно да се усъвършенстват комуникативни компетентности чрез творчески похвати и нестандартно проведени уроци, като напр. с участие на музикален инструмент, гледане на видео на български език, образователни игри и др. Паралелно с това, присъства стремеж към възпитателен ефект относно ценностна система и уважение към мултиетничността, запознаване с и въвеждане в българската култура и приобщаване към нея.
Освен предвидената програма за развитие на практически знания и умения по български език, които целят да улеснят преодоляването на езиковата бариера и културните различия, преподавателката подпомага децата в процеса на овладяване на уроците по история, география и български език, както и в писането на домашните упражнения. През този месец са проведени и две занимания за практикуване на езика в реална ситуация: посещение при лекар, придобиване на умения да обяснят какви оплаквания имат, умения за комуникация при пазаруване на столичен пазар.

♦ През месец Ноември се проведоха две информационно-консултативни сесии на територията на регистрационно-приемателния център в кв. „Военна рампа“, съгласно насоките за реализиране на събитията на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. Двете събития бяха организирани със съдействието и присъствието на г-жа Красимира Христова, главен експерт в дирекция СДА.
Първата сесия се проведе на 3 ноември 2015 и бе на тема „Предприемачество“. Към събитието проявиха интерес над 50 бежанци от Сирия и Ирак. За целта е съставена присъствена форма, в която всеки участник е заявил своето съгласие и интерес да присъства. Лектор на събитието е Албена Иванова – старши консултант и мениджър „Управленски системи“ към консултантска агенция. Събитието предизвика разгорещена дискусия, в която участниците споделиха и свои притеснения свързани с липсата най-вече на нужния капитал. За да ги насърчи, Албена Иванова им сподели личния си опит в основаването на малък бизнес с минимални средства. Иводор Ковачев пък ги провокира с въпроса: „Как стигнахте от Ирак и Сирия до България? Със самолет? Нима е по-лесно да минете пеша цялото това разстояние?! Имали сте цел, мотивация.“ Той им разказа също за семейство бежанци, които са спечелили по проект европейско финансиране и са открили у нас малък фризьорски салон. Бежанците получиха листовки с информация за правата и задълженията им в България, за безплатна правна помощ, както и контакти на важни държавни институции и лечебни заведения. Екипът и доброволци към фондация „Мисия Спасение“ раздадоха на присъстващите помощи от първа необходимост, като топли пуловери и обувки, шалове, шапки и ръкавици, както и различни тоалетни принадлежности. За малчуганите бяха приготвени много играчки и соево мляко.
Втората сесия се проведе на 17 ноември 2015 и бе на тема „Трудовият пазар в България и Европа“. Участие взеха 59 бежанци от Сирия и Ирак. За целта е съставена присъствена форма, в която всеки участник е заявил своето съгласие и интерес да присъства. Като лектор бе ангажирана отново Албена Иванова, която запозна присъстващите със спецификата и основните изисквания на трудовия пазар у нас и в ЕС. Разяснени бяха правата и възможностите за кандидатстване за работа, както и законовите процедури по регистрация  в бюрото по труда след придобиване на статут. Бяха дискутирани още конкретни казуси и проблеми, някои от които бяха повдигнати от бежанците. Иводор Ковачев, в качеството си на работодател, сподели част от качествата, които кандидатите за работа трябва да притежават, а именно: борбеност, честност, почтеност, умение за работа в екип, уважение към останалите хора и др. Бежанците, които не са присъствали на първия семинар, получиха листовки с информация за правата и задълженията им в България, за безплатна правна помощ, както и контакти на важни държавни институции и лечебни заведения. Екипът на фондация „Мисия Спасение“ и доброволци отново раздадоха помощи на присъстващите – одеяла, топли шалове, ръкавици, бельо и чорапи.