Един проект, който носи послание

През последните години хиляди бежанци от Сирия, Иран, Афганистан, Нигерия и други страни прекосиха границите на България. Създаде се една трудна и деликатна ситуация, в която човешки съдби се преплетоха с административни норми и разпоредби в очакване за по-добър живот в България или друга страна. МИСИЯ СПАСЕНИЕ се включва активно в тези процеси чрез дейността си като получи и пълен достъп до всички бежански лагери в страната. Чрез подкрепата и сътрудничеството с Дирекция „МИГРАЦИИ”, ДАБ /Държавна агенция за бежанците/, Министерство на Правосъдието и всеотдайни добротворци, МИСИЯ СПАСЕНИЕ протяга своята ръка на подкрепа.
Проектът „Преход с изкуство и познание” е част от социалната дейност на фондация „Мисия спасение”.

ЦЕЛ

Проектът си поставя за цел чрез изкуство и познания за средата, в която се намират, бежанците да получат практически умения и надежда за живота си и за бъдещето на децата си. Дейностите по проекта предоставят платформа за мултикултурен диалог чрез обучения, концерти, публични дискусии и семинари за личностно развитие.

ДЕЙНОСТ

• ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ И УСЛУГИ
Предоставени от преподаватели в Културно-образователен център „Дворецът на щастилвите хора” – „Предприемачество”, „Управление на лични финанси”, „Български език”, Изкуства – музикални инструменти и танцово изкуство”, „Компютърно обучение”, „Програми за личностно развитие”, „Семейно консултиране”, следучилищно обучение за деца от 7-13 години, прием в детска градина и ясла и др.

• ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ЗАКРИЛА
През последните години „Мисия спасение” извършва доброволна дейност при работата си с бежанците по следните наравления

• СЕДМИЧНИ ПОСЕЩАНИЯ И СЪБРАНИЯ В БЕЖАНСКИ ЛАГЕРИ

• ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ С ХРАНА И ДРЕХИ ЗА СЕМЕЙСТВАТА, С КОИТО РАБОТИМ
– място от затворен тип за мъже, жени и деца

• СПОДЕЛЯНЕ НА ЦЕННОСТИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА
– Седмични събрания за фарси-говорящи хора.
– Специфична атмосфера на приятелство и подкрепа чрез срещи и целенасочени събития

• ПОДСЛОН ЗА СЕМЕЙСТВА
Да бъдеш отговор в свят без отговори!