Семинар за пазара на труда привлече интереса на близо шейсет бежанци

Ivodor

„Работата няма да дойде сама при вас. Трябва да се борите за нея!“ Това каза Иводор Ковачев, председател на фондация „Мисия Спасение“ пред 59 бежанци от Сирия и Ирак, настанени в регистрационно-приемателния център в квартал „Военна рампа“. Поводът за срещата бе втория по ред семинар в рамките на проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014. Той се проведе на 17 ноември в бежанския лагер, а темата беше „Трудовия пазар в България и Европа“.

семинар за пазара на труда в бежански лагер

Албена Иванова, старши консултант и мениджър „Управленски системи“ към голяма консултантска фирма, запозна присъстващите със спецификата и изискванията на трудовия пазар у нас и в ЕС. Разясни им също правата и възможностите да кандидатстват за работа, както и да се регистрират в определен от закона срок в бюрото по труда след придобиване на статут. Бяха дискутирани още конкретни казуси и проблеми, които повдигнаха някои от бежанците. Иводор Ковачев, в качеството си на работодател, сподели част от качествата, които кандидатите за работа трябва да притежават, а именно: борбеност, честност, почтеност, умение за работа в екип, уважение към останалите хора и др. „Ако се борите за работата си, вие ще я спечелите“, насърчи ги още той, добавяйки: „Но след като я получите, ако вие се държите като лъжци, измамници, наранявате хора, не умеете да се извинявате и да прощавате, бързо ще я изгубите. Защото никой работодател не иска такива служители.“

помощи за бежанци

Бежанците, които не са присъствали на първия семинар, получиха листовки с информация за правата и задълженията им в България, за безплатна правна помощ, както и контакти на важни държавни институции и лечебни заведения. Екипът на фондация „Мисия Спасение“ и доброволци отново раздадоха помощи на присъстващите –одеяла, топли шалове, ръкавици, бельо и чорапи.

В организирането на събитието фондацията срещна пълната подкрепа на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и бежанския център в лицето на г-н Атанас Младенов, началник отдел „Производство и международна закрила“ и г-жа Красимира Христова, гл. експерт към Дирекция „Социална дейност и адаптация“.