Проучване на степента на удовлетвореност на участниците в семинарите „Предприемачество“ и „Трудовият пазар в България и Европа“

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България. Методология...
Read More

Бежанската криза-предизвикателството да бъдеш отговор

Брошура по проект Преход с изкуство и познание
В Международния ден за правата на човека (10 декември) в „Дворецът на щастливите хора“ се проведе семинар-дискусия на тема „Бежанската криза-предизвикателството да бъдеш отговор“. Събитието бе организирано от фондация „Мисия Спасение“ в рамките на проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Като представители на институциите на поканата откликнаха г-жа Мина Владимирова,...
Read More

Изкуството – мост между културите

С химна на България в изпълнение на дете, възпитаник на културно-образователния център „Дворецът на щастливите хора“ и момиченце, осиновено от бежанци, бе открит вторият концерт на участниците в арт заниманията по проект „Преход с изкуство и познание“ на фондация „Мисия Спасение“. Той е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. Изкуството за пореден път се превърна в мост между културите и стопи различията между българи и чужде...
Read More

Изкуство без граници

концерт_Бежанци
В истински празник за душата се превърна заключителният концерт на участниците в арт заниманията по проект "Преход с изкуство и познание" на фондация "Мисия Спасение", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. Бежанци, потърсили закрила в страната ни, имаха шанса да се качат на сцената в концертната зала на културно-образователен център “Дворец на щастливите хора“ и да се изявят като музиканти, певци и танцьори. В продължение на по...
Read More

Покана за семинар-дискусия по проект „Преход с изкуство и познание“

семинар
Уважаеми дами и господа, Екипът на фондация „Мисия Спасение“ има удоволствието да Ви покани да присъствате на семинар-дискусия по проект „Преход с изкуство и познание“. Проектът е свързан с една от основните дейности на фондацията, а именно: работа с бежанци и лица, търсещи закрила на територията на България и подобряване условията за тяхната интеграция и активен социален живот. Специален фокус на събитието ще бъде как дейността по проекта помага в преодоляването на трудния преход и постиган...
Read More