Проучване на степента на удовлетвореност на участниците в семинарите „Предприемачество“ и „Трудовият пазар в България и Европа“

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България. Методология...
Read More

Какви са възможностите на пазара на труда за имигранти

На 17 ноември (вторник) от 12 ч. в бежанския лагер в кв. "Военна рампа" фондация "Мисия Спасение" ще проведе семинар на тема "Трудовия пазар в България и Европа". Събитието е част от проекта "Преход с изкуство и познание" по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014. Целта е търсещите закрила у нас да се запознаят със състоянието и възможностите на трудовия пазар, както и да получат практически насоки и съвети относно търсенето на работа. Бежанците ще получат също помощ...
Read More